ਕੇਟੋ

ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕੇਟੋ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣਗੇ. ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ 5 ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਨ. ਕੁੱਲ ਕਾਰਬ-ਫਾਈਬਰ-ਸ਼ੂਗਰ ਅਲਕੋਹਲ- = ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

 

25 ਉਤਪਾਦ
ਚਿਕਨ ਨੂਡਲ ਸੂਪ
ਚਿਕਨ ਨੂਡਲ ਸੂਪ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $16.99 ਵਿਕਰੀ
ਐਪਲ ਦਾਲਚੀਨੀ ਓਟਮੀਲ
ਐਪਲ ਦਾਲਚੀਨੀ ਓਟਮੀਲ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $16.99 ਵਿਕਰੀ
ਸ਼ਹਿਦ ਗਿਰੀ Flavoured ਸੋਇਆ ਸੀਰੀਅਲ
ਸ਼ਹਿਦ ਗਿਰੀ Flavoured ਸੋਇਆ ਸੀਰੀਅਲ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $18.99 ਵਿਕਰੀ
ਚਾਕਲੇਟ ਸੁਆਦ ਸੋਇਆ ਸੀਰੀਅਲ
ਚਾਕਲੇਟ ਸੁਆਦ ਸੋਇਆ ਸੀਰੀਅਲ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $18.99 ਵਿਕਰੀ
ਚਾਕਲੇਟ ਪੁਡਿੰਗ
ਚਾਕਲੇਟ ਪੁਡਿੰਗ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $16.99 ਵਿਕਰੀ
ਕੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਰ
ਕੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਰ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $18.99 ਵਿਕਰੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਕੋ
ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਕੋ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $16.99 ਵਿਕਰੀ
ਵਨੀਲਾ ਪੁਡਿੰਗ
ਵਨੀਲਾ ਪੁਡਿੰਗ
ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $16.99 ਵਿਕਰੀ
x