ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

ਰਿਫੰਡ

ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੀ ਅੰਤਮ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ. ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ. 306 320 7887.

ਡੈਂਟਿਡ ਬਕਸੇ, ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਪਿਘਲਣਾ ਇਕ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ.

x

Liquid error: Argument error in tag 'include' - Illegal template name