ਬਾਰਿ-ਈਐਫਏ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.50 $20.00 ਵਿਕਰੀ

ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ

120 ਕੈਪਸੂਲ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2-6 ਕੈਪਸੂਲ ਲਓ. ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਤੀ 6 ਕੈਪਸੂਲ: 30 ਕੈਲ, 3 ਜੀ ਚਰਬੀ

x