ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Peanut Butter and Jelly Bar LIMITED TIME

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $18.99 ਵਿਕਰੀ

170 calories per bar

The HealthWise Smooth Peanut Butter & Jelly protein bar is a must for anyone who loves PB&J!  With high protein and low calorie, you can enjoy this guilty pleasure without the guilt!

 

x