ਪ੍ਰ0ਟੀ ਚੋਕ-ਏ-ਲਾਟ ਚਿੱਪ * ਨਵਾਂ *

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $25.99 $17.99 ਵਿਕਰੀ

ਸਿਰਫ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਾਰ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ!

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x